טיולי רייזר במרכז הארץ > איריס - 0722-575-222
En.
Ru.
Fr.

גלריה
עמוד הבית   |   מסלולים נחל הירקון   |   מסלולים בשרון הצפוני   |   טיולי משפחות  |   ימי כיף במרכז הארץ   |   גלריה   |   צור קשר ומפת הגעה
 
 
 
 
 
 
 
טיולי טרקטורונים
מה זה רייזר?
האנשים מאחורי הרייזר
טיולי שטח
אטרקציות במרכז
טיולי אקסטרים
טיול טרקטורונים
טיול ג'יפים
טיולי RZR
ימי גיבוש
רעיונות למסיבת רווקים
השכרת רייזרים
ממליצים
גלריה
כללי השתתפות / תקנון
 
 
  צור קשר מהיר:
 
 
 
 
רייזר בפארק יקום
חוויה של פעם בחיים!
להזמנות - איריס
072-2575222
 
 
 
   
   
   
 
 

כללי השתתפות / תקנון

 
 
תקנון ותנאי השתתפות בטיולי רייזר בפארק יקום (חברת נילמט השקעות בע"מ):
              
הוראות השתתפות וכללי בטיחות:

1. הנהיגה ברכבי ה- RZR (להלן: ("הרכב" ו/או "הטרקטורון" ו/או "הכלי") מותרת מעל גיל 19 (ללא נהג מלווה ע"פ דרישת משרד הרישוי ) עם ניסיון של 6 חודשים לפחות בנהיגת מכונית פרטית ובהצגת רשיון נהיגה ישראלי או בינלאומי בר תוקף. הרישיונות יצולמו וישמרו בידי המדריך לפני היציאה לטיול.

2. במקרה של מסירת רישיון כוזב ו/או רישיון שלא בתוקף ו/או רישיון אשר הותלה על ידי משרד הרישוי ו/או ע"י כל גוף אחר המוסמך לעשות כן, לא יחול  הכיסוי הביטוחי וכי וברור שככל שתוטל אחריות משפטית ו/או כל אחריות אחרת היא תוטל על הלקוח/ נהג בלבד והחברה לא תהא אחראית להשלכות אלו.

3. הנהיגה ברכבים כפופה לכל חוקי ותקנות התעבורה. כמו כן, הנהיגה וכל הפעילויות בשטח הינם על פי הוראות נציג/מדריך החברה בלבד וכי אין לבצע פעולות אשר חורגות מהוראות החוק ומהוראותיו של המדריך.

4. בכל מקרה בו נציג החברה יתרשם, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי הנהיגה של הנהג מסכנת את עצמו ו/או אחרים ו/או גורמת נזקים לטרקטורון הרייזר ו/או מכל סיבה אחרת, יהיה זה בסמכותו להפסיק את הפעילות ו/או להורות על החלפת הנהג  בנהג אחר ו/או כל סידור אחר אשר ישיב את הסדר והבטיחות לנהג ולשאר המשתתפים בטיול .

5. במידה ותופסק פעולת הנהג והלקוח שלצידו (להלן  "הנוסעים" )  עקב האמור לעיל,הם לא יהיו זכאים להחזר כספי ו/או לכל פיצוי אחר וכי הם יהיו  מושתקים מלטעון אי איזו טענה כנגד החברה.

6. חלה חובה להשתתף בתדריך הבטיחות והנהיגה שיועבר ע"י נציג/מדריך מטעם החברה טרם היציאה לטיול ולחתום על טופס השתתפות והוראות נהיגה בטיול.

7. כל נזק שייגרם לכלי כתוצאה מנהיגה רשלנית מצד הנהג, תוך הפרת הכללים של טופס ההשתתפות והבטיחות, ו/או במקרה של תאונה ו/או התהפכות ו/או נזק שיגרם בזדון ו/או ברשלנות ו/או כתוצאה של אי ציות להוראות החוק והמדריך, לנהג לא תהיה כל טענה לחברה ו/או לנציגיה והנהג ישא בכל ההוצאות שייגרמו לחברה כתוצאה מכך וזאת בהתאם להערכת שווי הנזק שתתבצע ע"י החברה ו/או מי מטעמה וכן הנהג ישפה את החברה על כל נזק שייגרם לה.

8. נזק אשר ייגרם לרכב כתוצאה משימוש סביר ברכב ו/או מבלאי טבעי ו/או במסגרת נהיגה התואמת את הוראות המדריך, יהיה במסגרת אחריותה של החברה והנהג לא יחויב בגין כל נזק שכזה.       

9. הנסיעה הינה בטור אחד בלבד כאשר המדריך עומד בראש במשך כל הטיול. אין לעקוף ו/או לסטות מהמסלול, אלא בהוראה מפורשת של המדריך בלבד.

10. בעת הנהיגה שני הנוסעים חייבים להיות חגורים בחגורת בטיחות, חובה על הנהג לאחוז בהגה בשתי ידיים ועל הנוסע שלידו לאחוז במוט האחיזה כל עוד הכלי מונע. אין להוציא ידיים מהכלי במהלך הנסיעה. כמו כן, חובה לשמור על רווח של 10 מטרים לפחות מהכלי שלפנים בזמן נסיעה.

11. הפעילות שמציעה החברה, נהיגה מוטורית בשטח, אינה מומלצת לחולי לב, נשים בהריון, לבני אדם שמצבם הרפואי אינו מאפשר זאת ו/או כל מצב רפואי ו/או נפשי אחר העלול לפגוע ביכולת הנהיגה ובהשתתפות בפעילויות וכי היעדר דיווח על כך תחיל את האחריות על כתפי הנהג ו/או הנוסע שלצידו בלבד.

12. חל איסור חמור לנהוג ברייזרים תחת השפעת אלכוהול ו/או סם ו/או כל חומר אחר אשר אסור על פי חוק ו/או אשר מוכר ככזה אשר יש בו כדי לשבש את שיקול הדעת ואת האחריות הנדרשת.

13. צוות "רייזר בפארק יקום" מצלם את מהלך הטיול בתמונות סטילס ( ולפעמים גם ווידאו ) ועשוי לעשות שימוש בצילומים אלה, לרבות העלאתם למדיות החברתיות  כגון  פייסבוק אינסטגרם וכו'). הלקוחות מצהירים בזאת כי זכויות היוצרים יהיו שייכות לחברה באופן בלעדי, וכן כי לא תהיה להם כל דרישה ו/או טענה בקשר עם זכויות היוצרים ו/או אופן השימוש בהן.

14. השתתפות בטיול (שלא כנהג) הינה מגיל 5 בלבד ובהצגת ההורה ספח של תעודת הזהות ו/או תעודת לידה של הילד שלצידו. חובה על ההורה להקפיד על חגירת חגורת הבטיחות לילד והקפדה על אחיזה בידית האחיזה.


ביטוח:

15. הרכבים המשתתפים בטיול מבוטחים בביטוח חובה וצד ג' בלבד. כל נזק שייגרם לרכב  כתוצאה מנהיגה אשר אינה על פי הוראות המדריך ו/או כתוצאה של נהיגה לא זהירה ו/או כתוצאה מתאונה או התהפכות תטיל את האחריות בנזקי החברה על הנהג בלבד. הנהג מודע כי הרכבים אינם מבוטחים ביטוח מקיף וכי לא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.


נוהל הזמנת טיול ושריון מקום:

16. בהזמנת טיול בטלפון יימסרו פרטי כרטיס אשראי לביטחון גם אם התשלום עבור הטיול יהייה במזומן  ביום הטיול. ) לא ניתן לבצע הזמנה ללא מסירת פירטי כרטיס אשראי לביטחון של הנהג או של הנוסע שלצידו או של אחד מבני המשפחה ( כגון הורים ). חלה חובה למסור פירטי כרטיס אשראי בתוקף בלבד. במידה והחברה בדקה את הכרטיס והוא אינו "עובר" במערכת הסליקה- ההזמנה בטילה ומבוטלת  ולמזמין לא תהיה כל טענה כלפי החברה.

17. פירטי כרטיס האשראי שנמסרו ע"י המזמין טלפונית ישמשו לביטחון והכרטיס יחוייב במקרים הבאים:
17.1. אי הופעה לטיול (  (NO SHOW  או ביטול ב 24 השעות האחרונות לפני הטיול.
17.2. במקרה בו הנהג יגרום נזק ל- RZR בו נהג או לכל RZR אחר שמשתתף בטיול כתוצאה מנהיגה פרועה ו/או התהפכות ו/או תאונה ו/או חוסר זהירות ו/או אי הישמעות להוראות וכללי הבטיחות.


נוהל תשלום:

18. התשלום של לקוחות פרטיים יתבצע בכל מקרה לפני תחילת הטיול בכרטיס אשראי או במזומן ( אין  תשלום בהמחאות )- כנגד התשלום תינתן חשבונית מס כחוק.
19. מועדוני לקוחות ( כגון חבר –משרתי הקבע והגמלאים או מועדון טוב) - בהצגת שובר בתוקף לפני תחילת הטיול.
20. בהזמנה טלפונית של 3 רכבים החברה רשאית לחייב במועד ההזמנה את כרטיס האשראי בגין רכב אחד ובהזמנה של 4 רכבים ומעלה החברה רשאית לחייב בעת ההזמנה עבור 2 רכבים.

נוהל ביטול הזמנות:

21. ניתן לבטל הזמנה עד 24 שעות לפני הטיול ללא חיוב בדמי ביטול.
22. עבור ביטול ב – 24  שעות האחרונות יגבו מכרטיס האשראי הסכומים הבאים:
22.1. בימים א'-ה' 50% ( חמישים אחוז) מסכום ההזמנה.
22.2. בימים שישי ושבת- 100% מסכום ההזמנה
22.3. אי הגעה ( NO SHOW )  בלי הודעה מוקדמת- 100% מסכום ההזמנה.
23. בהזמנת שני כלים ומעלה כרטיס האשראי שימסר טלפונית בהזמנה ישמש כביטחון לכל הכלים  בהזמנה.

הערה: ביטול טלפוני בשל תנאי מזג אויר קיצוני כגון גשם חזק, ברד, סופת רוח וכו' גם ב-  24 השעות לפני הטיול לא יחוייבו בדמי ביטול. בגין ביטול מכל סיבה אחרת ב- 24 השעות האחרונות שלפני הטיול  ייגבו דמי ביטול ע"פ המפורט בסעיפים 22 ו- 23 שלעיל.
 
חברת נילמט השקעות שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לדחות טיול במידה והוזמן רק רכב בודד לאותו טיול. הוצאת טיול מותנה בצבר הזמנות של לפחות 2 כלים לאותו הטיול .
 
RZR 900-S מודל 2018 הוא רכב הפנאי - שטח הטוב הנוח והבטיחותי ביותר בעולם.
נהיגה ספורטיבית, אתגרית, מהנה ובטוחה לכל המשפחה!!!
 
 
 
רייזר בפארק יקום  -  טיולים,  אקסטרים,  אירועים ואתגרים  |  לפרטים והזמנות (איריס)  סניף בית יהושוע: 072-2575-222 | סניף מקורות הירקון: 072-33-80-464
 
מייל: Iris@rzrtrip.co.il       •                   דף הבית
RZR 900-S מודל 2018 - מפרט טכני    •    כללי השתתפות בטיולים     •     גלריה      •     איך מגיעים אלינו?    •    צור קשר    
 
 
אתר זה נבנה ומקודם בגוגל על ידי חברת מדיה גרופ